Tlaková kanalizace

TLAKOVÁ KANALIZACE je jedním z principů kanalizace v místech, kde není možné využít systém gravitační kanalizace  (tedy v členitějším terénu, nebo tam kde není vhodný sklon, popřípadě sklon žádný, je nutno použít kanalizaci tlakovou). Příklady systému tlakové kanalizace můžeme nalézt např. ve státech jako je Maďarsko, Švýcarsko, Holandsko a dnes již také v mnoha obcích České republiky.

V čem jsou naše čerpadla jiná


  • Kompletně opravitelná, včetně převinutí elektromotoru
  • Chlazení elektromotoru olejovou lázní
  • Použití mechanické ucpávky mezi hydraulickou částí a elektromotorem
  • Odpojitelný kabel čerpadla od elektromotoru (konektor)
  • Možnost vyjmutí čerpadla z jímky bez nutnosti rozpojení potrubí (AQK 06 - SZ)
  • Technické řešení hydraulické části zajišťuje dostatečné víření odpadní vody v jímce
  • Nerezové pláště námi vyráběných elektromotorů jsou z vysoce odolné nerezové oceli AISI 316

Seznamte se s čerpadly AQK


Hydraulická část (HC)

Se skládá z pryžového statoru a vřetene z nerez oceli. Vřeteno je poháněno pružnou hřídelkou, která je unášena pomocí speciální spojky hřídelí elektromotoru. Tato hydraulická část umožňuje dosažení vysokého výstupního tlaku ( až 1 MPa) při téměř konstantním průtoku 40 l/min při 2900 otáčkách za minutu. Materiálové provedení a konstrukce zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení, nízkou cenu a malé zástavbové rozměry

Řezací systém (RS)

Řezací systém čerpadla zajištuje, aby došlo k rozmělnění tuhých biologických nečistot a zároveň při svém provozu plní funkci míchání odpadních vod v jímce a tím brání vzniku nežádoucích usazenin. Drtící nůž je umístěn na hřídeli elektromotoru. Odpadní kapalina přes tento nůž natékat do čerpadla a nemusí být nasávána. Výrazně se tím prodlouží životnost vřetene a gumového statoru hydraulické části . Dále pak tato konstrukce zajišťuje dostatečné míchání kapaliny v jímce. Skládá se z pevného a rotačního nože. Pohyb rotačního nože s řezacími břity umožňuje rozmělnění pevných nevláknitých a neabrazivních přimísenin v odpadní vodě. Díky své konstrukci se vyznačuje zejména samočistící funkcí, tzn., že nedochází k zanášení ani k zahlcení řezacího zařízení, a to i díky poměrně nízké rychlosti proudění čerpané kapaliny v tomto místě.

Mechanická ucpávka (MU)

Mechanická ucpávka odděluje elektromotor od čerpaného média. Je umístěna uvnitř elektromotoru, takže je mazána a chlazena olejem, který tvoří jeho náplň. Konstrukce keramických dosedacích ploch spolehlivě zajišťuje, aby čerpané médium nevniklo do prostoru elektromotoru. Kontaktu s okolními nečistotami brání vnější krycí kroužek. Tato konstrukce umožňuje i chod elektromotoru "nasucho", tzn., že může omezenou dobu pracovat i zcela vynořený z čerpané kapaliny bez poškození mechanické ucpávky. Jde o moderní princip oddělení prostoru čerpané kapaliny a vinutí elektromotoru.

Spouštěcí zařízení (SZ)

Technické řešení naší firmy jechráněno užitným vzorem. Umožňuje jednodužší servisní manipulaci s čerpadlem. 
Jímka je vystrojena vodícími tyčemi, které navádějí čerpadlo k snadnému a přesnému usazení do patního tělesa. Patní těleso je zafixováno do dna jímky a je z něj vyvedeno tlakové potrubí, které dále pokračuje z jímky až do celkového systému odvodu odpadních vod v dané lokalitě. Patní těleso a čerpadlo je osazeno speciálním zámkem, který zajišťuje přenesení vysokého tlaku z hydraulické části čerpadla do výtlačného potrubí. Konstrukce tohoto zámku umožňuje demontáž čerpadla z jímky a jeho opětovnou montáž do ní bez nutnosti jakékoli manipulace s potrubím, nebo dokonce jeho demontáží a rozpojením. Tím, že čerpadlo váží pouze 15Kg se podstatně usnadňuje vyjmutí z jímky. Čas potřebný pro případný servis se také snižuje možností rozpojení hydraulické části od elektromotoru pouze povolením čtyř matic.

Příklad sestavy AQ-TK s čerpadlem AQK 06/SZ

AQspol s.r.o.

ADRESA: Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem
TELEFON: +420 416 857 071
E-MAIL: info@aqspol.cz

PO - ČT: 7:00 - 15:30
PÁ: 7:00 - 14,30

Obchodní podmínky

Pravidla ochrany soukromí