Často kladené dotazy

Čerpadlo běží, ale nedává vodu, nebo málo vody

nedostatek vody v jímce -  zrevidovat funkci hladinového snímače

poškozený pryžový stator - vyměnit stator a zrevidovat hydraulickou část čerpadla

opačný chod - opravit el. zapojení

opotřebení hydr. části čerpadla - zaslat čerpadlo do servisu

ucpané potrubí nebo sací prostor - vyčistit

Čerpadlo nejde

není přiveden proud - kontrola hlavního jističe

vadný elektromotor - nutno zaslat čerpadlo k opravě

čerpadlo je zaneseno nečistotami - nutno vyčistit nebo zaslat k opravě

zadřená hydraulická část (chod na sucho) - zaslat k opravě

Čerpadlo běží hlučně

opotřebené ložisko - zaslat k opravě

PROČ technologie tlakové kanalizace AQ-TK

… PROTOŽE technologie AQ-TK patří mezi nejmodernější systémy v ČR.

… A proč tedy tlaková kanalizace:

 • protože je to jeden z principů kanalizace tam, kde není možné využít systém kanalizace gravitační
 • nebo pro použití v členitějším terénu
 • nebo kde není vhodný sklon, popřípadě není žádný
 • nebo také proto, protože tento princip je zhruba o 30-40% levnější než je gravitační kanalizace

K čemu slouží technologie AQ-TK 

… SLOUŽÍ k odčerpávání odpadních vod např. z:

 • domácností
 • hotelů
 • rekreačních objektů
 • částí či celých obcí a měst apod.

a to do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Z čeho se skládá technologie AQ-TK 

… SKLÁDÁ se z:

kalové čerpadlo AQK
kanalizační nádrž – polyetylénová jímka (PEHD)
poklop (plastový nebo litinový)
měření a regulace MaR (vhodně vybavený rozvaděč RSK)
propojovací potrubí
armatury (zpětná klapka s koulí, pojistný ventil, kulový uzávěr)
signalizace (provozní a havarijní stavy)

Jak technologie AQ-TK funguje

… DO domovní čerpací jímky (DČJ) většinou z plastu – polyethylen (PEHD) je přivedena odpadní voda z objektu. Jímka slouží jako akumulační a to co do kapacity provozu běžného rodinného domu s rezervou 1 až 2 dny (akumulační prostor se pohybuje min. okolo 500 litrů).

V okamžiku, kdy hladina odpadní vody vystoupá na úroveň maximální provozní hladiny zapne kalové čerpadlo s dezintegrátorem AQK a rozmělní biologické nečistoty, které pak dopraví přes výstupní potrubí do kanalizační soustavy.

Toto probíhá tak dlouho, než klesne hladina v jímce na úroveň minimální provozní hladiny (většinou v řádech několika minut), pak čerpadlo vypne a celý proces se opakuje.

Pro případ, že by byl provozní snímač hladiny nefunkční, je do systému instalován ještě havarijní snímač hladiny, který tento stav signalizuje na panelu ovládací jednotky a v případě potřeby, je schopen zapnout čerpadlo a nahromaděnou splaškovou vodu odčerpat. (* tato fukce je závislá na volbě ovládací jednotky RSK).

Provoz a havarijní stavy řídí ovládací jednotka RSK včetně informace o stavu provozu zobrazuje na hlavním panelu. Provoz je tedy zcela AUTOMATICKÝ.

Soupis nežádoucích příměsí v odpadních vodách - zejména pro použití kalových čerpadel AQK

 1. Abrazivní přimíseniny – písek, kamínky, hlína nad 50 g/m3, apod.
 2. Vláknité přimíseniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie apod.
 3. Pevné předměty – větší kusy dřeva, kameny apod.
 4. Agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, agresivní chemikálie apod.

Soupis ostatních příměsí, které mohou být v odpadních vodách obsaženy (viz ČSN) 

 1. Biologické odpadní kaly.
 2. Rostlinné nebo živočišné tuky.
 3. Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce.
 4. Odpad z mytí nádobí (i z myčky nádobí).
 5. Odpadní voda s obsahem písku menší než 50 g/m3.
 6. Odpadní voda z pračky.