Jak vybrat správné čerpadlo?

16.10.2023

Jak nejlépe vybrat čerpadlo pro Vaše potřeby? Využijte našeho průvodce výběrem čerpadla, který Vám s tím pomůže. Jeho hlavním zaměřením je volba čerpadel pro běžné potřeby v domácnosti. V případě, že hledáte průmyslové čerpadlo, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře

Ponorné nebo povrchové čerpadlo?

Prvním důležitým rozhodnutím je určit, zda potřebujete ponorné čerpadlo nebo povrchové čerpadlo. Oba tyto typy mají specifické charakteristiky a různé možnosti jejich využití.

Ponorné čerpadlo:

 • Ponorná čerpadla se instalují přímo do zdroje vody a umožňují přepravu kapaliny z hlubokých studní, vrtů a podzemních nádrží.  
 • Díky své konstrukci jsou schopna dosáhnout vysokých tlaků vody.   
 • Jejich využití je mimořádně široké, ale nejčastěji slouží k dodávání vody do domácností a k zavlažování zahrad nebo polí.

Povrchové čerpadlo:

 • Povrchová čerpadla se instalují nad hladinou vody a mají omezenou sací výšku, která nesmí přesáhnout 8 metrů.
 • Pro domácí použití jsou často upřednostňována odstředivá samonasávací čerpadla typu JE(X)M.
 • Tyto čerpadla jsou vhodná pro širokou škálu aplikací, včetně zavlažování zahrad a zásobování domácností vodou z místních zdrojů, jako jsou studny nebo nádrže. Běžně pracují v kombinaci s vodárenskou tlakovou nádobou nebo tzv. presscontrolem.

Základní parametry při výběru čerpadla 

Průtok:

 • Průtok určuje, kolik vody čerpadlo může přečerpat za jednotku času a obvykle se měří v litrech za minutu nebo za hodinu.  
 • Je vždy důležité zvolit čerpadlo s dostatečným průtokem, aby uspokojilo potřeby uživatelů a mohlo spolehlivě pokrýt spotřebu vody současně na více místech. V tomto ohledu je rozhodující správná velikost tlakové nádoby.
 • Průtok úzce souvisí s průměrem potrubí, které bude čerpadlo využívat. Je nutné zajistit, že čerpadlo bude kompatibilní s existujícím potrubím a nebo brát v úvahu, že potrubí způsobí značné tlakové ztráty.
 • Průměrná denní spotřeba vody na jednoho obyvatele v domácnosti se udává kolem 80 litrů za den.

Výtlak:

 • Výtlak, je parametr, který určuje, zda je čerpadlo schopno přenést kapalinu na požadovanou vzdálenost nebo do určeného místa. Měří se v barech, ale může být také vyjádřen v metrech, kde platí, že 1 bar odpovídá 10 metrům výtlaku.
 • Tlak ve vodovodním řadu se obvykle pohybuje kolem hodnoty 5 barů.

Výkonnostní křivka

Když již známe potřebný výtlak a průtok pro naši konkrétní aplikaci, pojďme se podívat, jak na jejich základě vybrat čerpadlo z výkonnostní křivky.

Výkonnostní křivka představuje klíčový nástroj pro správný výběr čerpadla, neboť definuje výtlak a průtok daného čerpadla.

Výkonnostní křivka nám ukazuje informaci o tom, jaký průtok může čerpadlo dosáhnout při různých hodnotách výtlaku. Obvykle má tvar klesající křivky, což značí, že s rostoucím množstvím vody, které chcete čerpat (tedy vyšším průtokem), očekávejte nižší hodnoty výtlaku, a naopak.

Pro výběr čerpadla z výkonnostní křivky je nutné najít bod na křivce, který odpovídá požadované hodnotě výtlaku a průtoku. Optimální volbou je čerpadlo, které se nachází co nejblíže tomuto bodu. Tím zajišťujeme efektivní provoz čerpadla a minimalizujeme energetickou náročnost.

Mimo jiné poskytuje výkonnostní křivka užitečné informace o účinnosti čerpadla při různých provozních podmínkách. Snažíme se zvolit čerpadlo, u kterého se náš poměr výtlaku a průtoku nachází přibližně uprostřed výkonnostní křivky. To nám umožňuje porovnávat různé modely čerpadel a vybrat takový, který bude pracovat co nejefektivněji. To může vést k úspoře energie, snížení provozních nákladů a prodloužení životnosti čerpadla.

Kvalita čerpadla

Nakonec je důležité zvážit kvalitu čerpadla. Investice do kvalitního čerpadla může dlouhodobě ušetřit jak peníze, tak čas. Zde je několik doporučení:

 • Materiál čerpadla: Samotný materiál čerpadla hraje zásadní roli ve výkonnosti a životnosti čerpadla.

 • Energetická účinnost: Vyberte čerpadlo s vysokou energetickou účinností, což může snížit provozní náklady.

 • Záruka a servis: Ujistěte se, že čerpadlo disponuje dostatečnou zárukou a že máte přístup k servisnímu středisku pro případ potřeby opravy.


Při výběru čerpadla je klíčové brát v úvahu všechny tyto faktory. Pečlivým výběrem čerpadla zajistíte spolehlivé zásobování vodou a dlouhodobě snížíte náklady na provoz a servis. Pokud máte ohledně výběru jakékoli pochybnosti, kontaktujte nás, rádi Vám s výběrem poradíme.

Průvodce výběrem čerpadla